The Jacobean Restaurant

Our Restaurant is open daily from 12pm till 8:30pm, Monday-Saturday serving your favourite pub classics and sublime seasonal dishes, getting the best from British fields. Our Sunday Roasts are served until 6pm and we pride ourselves on providing a hearty and traditional dinner, perfect for enjoying with the family after a walk across the Coundon Wedge. Plus, our children’s menu will be sure to satisfy even the choosiest little guests at your table. Food is freshly prepared with proper ingredients, allowing you the time to relax and enjoy a drink whilst waiting in our 16th century Jacobean bar and restaurant.
 
Please note, the full menu is not served in the beer garden, this is a snack menu only. To enjoy the Gastro Menu and Sunday Menu you must book inside the restaurant.
 
 
 

Liên Hệ

Địa chỉ

Jacobean Hotel
Holyhead Rd,
Coventry
CV5 8HX,
United Kingdom

Điện Thoại

024 7660 1601

Email

enquiries@thejacobean.co.uk

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

024 7660 1601

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách